فهرست بستنFree Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Domains

Domains


490,000

تومان

فضا : 10GB

ترافیک : 200GB

cPanel: دارد

دامنه ir.

سئو: ندارد

پشتیبانی: ندارد

هاست و دامنه یک ساله

در صورت تمایل پرداخت 3 ساله در خرید اولیه


590,000

تومان

فضا : 10GB

ترافیک : 200GB

cPanel: دارد

دامنه com.

سئو: ندارد

پشتیبانی: ندارد

هاست و دامنه یک ساله

در صورت تمایل پرداخت 3 ساله در خرید اولیه


690,000

تومان

فضا : 10GB

ترافیک : 200GB

cPanel: دارد

دامنه org.

سئو: ندارد

پشتیبانی: ندارد

هاست و دامنه یک ساله

در صورت تمایل پرداخت 3 ساله در خرید اولیه


760,000

تومان

فضا : 10GB

ترافیک : 200GB

cPanel: دارد

دامنه net.

سئو: ندارد

پشتیبانی: ندارد

هاست و دامنه یک ساله

در صورت تمایل پرداخت 3 ساله در خرید اولیه


960,000

تومان

فضا : 10GB

ترافیک : 200GB

cPanel: دارد

دامنه CO.

سئو: ندارد

پشتیبانی: ندارد

هاست و دامنه یک ساله

در صورت تمایل پرداخت 3 ساله در خرید اولیه
سانترال چیست

سانترال چیست سانترال چیست؟ دستگاه سانترال یک مرکز مخابراتی بسیار هوشمند است که با پشتیبانی از خطوط شهری امکان استفاده از آنها را برای کاربران…

برخی از نمونه کارهای ما