فهرست بستن

پکیج برنزی سایت شخصیفضای هاستینگ

ترافیک هاستینگ

دامنه رایگان ir.

دامنه رایگان com.

دامنه رایگان net.

دامنه رایگان org.

دامنه رایگان co.

Cpanel

بهینه سازی اولیه

سئو اولیه

پشتیبانی یک ساله رایگان1,175,000

تومان

10GB

200GB


1,500,00

تومان

20GB

300GB


1,860,000

تومان

50GB

500GB

2,215,000

تومان

80GB

1TB

2,750,000

تومان

80GB

1TB