فهرست بستن

پکیج نقره ای سایت شخصیفضای هاستینگ

ترافیک هاستینگ

دامنه رایگان ir.

دامنه رایگان com.

دامنه رایگان net.

دامنه رایگان org.

دامنه رایگان co.

Cpanel

بهینه سازی اولیه

سئو اولیه

پشتیبانی یک ساله رایگان2,340,000

تومان

30GB

نامحدود


3,395,000

تومان

60GB

نامحدود


4,210,000

تومان

120GB

نامحدود

4,660,000

تومان

240GB

نامحدود

4,940,000

تومان

240GB

نامحدود